O firmie
Profil działalności
Kontakt
Lokalizacja
Jakość

Jakość

Celem działalności PPHU "ALCES" w Tłokini Kościelnej jest świadczenie wysokiej jakości usług mrożenia i składowania opakowanego mięsa czerwonego, drobiowego, opakowanych tłuszczów zwierzęcych, lodów, warzyw oraz przepakowania towarów zgodnie z wymaganiami klientów i przepisów prawnych.

Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006 oraz standardów BRC, IFS i ciągłe jego doskonalenie, ma na celu wzrost zaufania Klientów, rozszerzenie rynków zbytu, poprawę organizacji pracy, zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług.

Zobowiązujemy się do mrożenia, składowania lub przepakowywania towarów zgodnych z wymaganiami prawa żywnościowego oraz spełniających oczekiwania i wymagania klientów, przy zachowaniu reżimów sanitarnych, higienicznych i technologicznych z uwzględnieniem identyfikowalności.

Bezpieczeństwo zdrowotne zapewniamy poprzez analizowanie zagrożeń zdrowotnych i monitorowanie krytycznych punktów kontroli - od przyjęcia towaru do wydania towaru z chłodni.

Zobowiązujemy pracowników organizacji do dołożenia wszelkich starań, aby realizować Politykę jakości i bezpieczeństwa żywności oraz osiągnąć wytyczone cele strategiczne poprzez realizację celów jakościowych.

P.P.H.U. ALCES, Tłokinia Kościelna, ul. Parkowa 4, 62-860 Opatówek, biuro@chlodnia-skladowa.pl

Created by GABI